Birim Kalite Komisyonu
BİRİM KALİTE KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Bahattin İŞCAN Başkan
Doç. Dr. Fulya KÖKSOY KAVAK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKREŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emrullah ACAR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Musa KILIÇ Üye