İdari Kadro

Ferit Demir

Tekniker

Rıfat Çiftçi

Bilgisayar İşletmeni