İdari Kadro

Fatma Bağaç

Tekniker

Ferit Demir

Tekniker

Rıfat Çiftçi

Bilgisayar İşletmeni