Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
VİZYONUMUZ
Tüm üniversitelerin asli görevlerinden biri olan, bulunduğu ülke ve bölgede yaşayan insanları eğitmek ve aydınlatmak ilkesinden hareketle ve üniversitemizin yeter sayıda bölümünün sağladığı bilgi birikiminden de faydalanarak halkımızın ihtiyaç duydukları her konuda kaliteli eğitim imkânları sağlayabilen, evrensel değerlere bağlı bir eğitim merkezi olmaktır.

MİSYONUMUZ

Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu konularda öğrenmeyi bir yaşama biçimine dönüştürmek, bilgi eksikliğinden kaynaklanan toplumsal problemleri tespit ederek bunlara yönelik projeler üretmek, değişik sürelerde uygulanacak nitelikli programlarla toplumumuzun her konuda evrensel bilgi  düzeyine ulaşmasını sağlayarak, bütün vatan sathını mektep yapmaktır.

FAALİYET ALANLARI
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları; mesleki eğitim programları, hizmet içi eğitim programları, bilgisayar-bilişim programları, dil eğitimi programları, sağlık eğitimi programları gibi programlar ile bu konularda kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve fuarlar düzenlemek. Sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetler ve gelişimi kapsamında güncel önceliği olan alanlara meslek elemanı kazandırmak; meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni mesleki beceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen toplumun her kesiminden bireylere bu konularda hizmet sunmak ya da çalışanlarını ve/veya üyelerini bu eğitimlerden yararlandırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek. Halka açık dersler vermek, bu derslerin nasıl yürütüleceğini belirlemek ve bu konuda yürütülecek hizmetleri düzenlemek. Üniversitenin imkanlarından yararlanılarak  yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, tanıtımını yapmak. Yayın yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak. Kurs, konferans, seminer ve diğer eğitim programları sonunda katılımcılara sertifika, katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeler vermek.