BATÜSEM’in Tanımı ve Kuruluşu
BATÜSEM, Üniversitemizin lisans ve lisansüstü öğretim programlarının dışında toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının düzenlenmesini, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan birimidir. BATÜSEM 5 Ocak 2011 tarih ve 27806 sayılı Resmi Gazete ilanıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı kanun'la değişik 7/d maddesi uyarınca kurulmuştur. BATÜSEM’in ilk yönetim kurulu 02 Mart 2011 tarihinde toplanmıştır. BATÜSEM dinamik kadrosuyla üniversitemize ve topluma büyük faydalar sunmak için projeler geliştirmektedir.