Uluslararasılaşma Politikası


Uluslararasılaşma Batman Üniversitesinin kuruluşundan bu yana, bulunduğu şehir ve bölgenin dezavantajına rağmen, gelişimi için çaba sarf ettiği bir alandır. Tüm stratejik planlarından öğrenci ve personel hareketliği, yabancı uyruklu öğrenci sayısı, nitelikli eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla yapılan işbirliği protokollerinin artırılması konularına yönelik hedef setleri geliştirmiş, izlemiş, performansını geliştirmek üzere yaklaşımlar benimsemiştir. Özelikle Erasmus, Mevlana gibi uluslararası değişim programlarını etkin kullanmaya çalışmış, bu programların ötesinde bulunduğu coğrafya ülkeleri üzerinde uluslararası ölçekte yeni işbirlikleri geliştirmeye çalışmaktadır.