Toplumsal Katkı Politikası
 
  • Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda şehrin, bölgenin, ülkenin ve dünyanın gelişmesi açısından yönlendirici etki yapan kuruluşlar arasında saygın bir konum edinmek,
  • Toplumun her kesim ve her yaş grubuna hitap eden geliştirici ve eğitici politikalar geliştirmek ve hayata geçirmek,
  • Üniversite ile genel toplum arasındaki iletişimi ve etkileşimi artırmak amacıyla etkinlikler, programlar ve üniversite tesislerinin ortak kullanmasına artıracak çalışmalar yapmak,
  • Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde sanayiciler ile ihtiyaçları doğrultusunda düzenli toplantılar gerçekleştirilerek AR-GE veya ÜR-GE konularına destek olmak için sahip olduğumuz imkanların etkin tanıtım ve kullanımını sağlamak,
  • Bilim, çevre, spor ve sağlık gibi alanlarında projeler üreterek, konferans ve kültürel aktiviteler düzenleyerek toplumun farklı bilgiler kazanmasında etkin rol almak,
  • Bölgenin Güzel Sanatlar alanındaki potansiyelini kullanarak bu alanda tematik bir üniversite olarak geleceğin sanatçıları ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak,
  • Sanatsal etkinlikler ile ilin ve bölgenin ülkede ve dünyada tanınırlık düzeyine pozitif katkı sağlamak,
  • Üniversite öncesi eğitimi destekleyici çalışmalar yaparak ülke genelinde tüm üniversitelerin akademik bilgi birikimi yüksek öğrenciler tarafından tercih edilmesi ve kontenjanların dolmasına katkı sağlamak,
  • Bilime, Öğretime ve Araştırmaya katkı yapacak kişi ve kuruluşların potansiyelinin üniversitemizdeki bilim insanları ile buluşmasına olanak sağlayacak faaliyetleri desteklemek,
  • Toplumun tüm kesimlerini ülkemizin temel sorunlarından biri olan her türlü terör örgütüne karşı bilinçlendirmek ve tüm bireylerin sosyalleşmesine ve iş olanağı kazanmasına yönelik önlemler almak, sertifika eğitimleri düzenlemek.