Araştırma-Geliştirme Politikası
 
  • Üniversite Sanayi İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla Üniversite sanayi işbirliğini arttırmak ve endüstrinin gelişmesine katkı sağlamak,
  • Öğrenci ve öğretim elemanlarının niteliklerini geliştirmek ve bilimsel başarılarını desteklemek,
  • Eğitim ve araştırma süreçlerini paydaşların katılımıyla ulusal ve uluslararası işbirliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek,
  • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak,
  • Yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ile bilim ve teknoloji üretmek,