Eğitim-Öğretim Politikası
 
  • Ulusal ve uluslararası eğitim işbirliklerini güçlendirerek evrensel bilim anlayışına uygun eğitim-öğretim hizmetleri sunmak,
  • Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı benimseyerek, öğrencinin öğrenmesini desteklemek amacıyla bilimsel ve teknolojik imkânlar sağlamak,
  • Eğitim-öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası işbirliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek,
  • Öğrencilere, mezuniyet sonrasında ulusal kalkınma çabalarına etkili bir biçimde katılabilecekleri yüksek kalitede bir eğitim sunmak,
  • Öğrencilerin sosyo-kültürel becerilerinin artırılması için, üniversite seçmeli ders havuzu oluşturmak,
  • Uzaktan eğitim ile eğitimde erişebilirlik fırsatı sunmak,
  • Çalışanların ve öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılımını destekleyerek
  • Üniversitemizin ve Ülkemizin uluslararası alanda tanınırlığına katkıda bulunmak,