Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerimiz

MİSYON
Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı hedef edinen üretken bireyleri yetiştirmek, toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol oynamaktır.

VİZYON
Batman Üniversitesi, bilimsel araştırma yapan; öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel değerleri özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim kurumu olacaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
Eşitlik
Özgürlük
Önderlik
Çağdaşlık
Paylaşımcılık
Tarafsızlık ve Şeffaflık
Hoşgörülülük
Verimlilik
Yenilikçilik
Yaratıcılık
Çevrecilik