İdari Kadro

Naim Çalkın

Yüksek Okul Sekreteri

Adnan Barış

Bilgisayar İşletmeni

Semra Alp

Bilgisayar İşletmeni

Mehmet Selim Nas

Hizmetli