Müdürlük

Dr. Öğr. Üyesi Kadri Kurt

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şefik Üney

Yüksekokul Müdür Yrd.

Öğr. Gör. Edip Ertuğrul

Yüksekokul Müdür Yrd.

Naim Çalkın

Yüksekokul Sekreteri