Kamera Geliştirme ve Uygulamaları Birimi

Kamera Birimi Görev ve Sorumlulukları

Batman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kamera Birimi ;
Lokasyonlara montajı yapılan güvenlik kameraların izleme ve kayıt sistemine entegre edilmesi, birim sorumluluğunda olan her türlü arızaya ani müdahale, güvenlik noktalarına görüntü izleme ve çıkabilecek bağlantı sorunlarını giderme desteğini amaçlamaktadır.