Yetkim 

Batman Üniversitesi Kağıtsız Erasmus (EWP) Sürecine Hazır!

Kağıtsız Erasmus süreci 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni dönemde kademeli olarak öğrencilerin öğrenim sözleşmelerinin çevrimiçi olarak imzalanması, kurumlar arası anlaşmaların çevrimiçi olarak gerçekleştirilerek yönetilmesi ve hareketliliklere ilişkin yazışmaların çevrimiçi olarak paylaşılması gibi önemli değişiklikleri içermektedir. Kağıtsız Erasmus projesi ile tüm Avrupa ağında yükseköğretim kurumları arasında gerçekleşen hareketliliklerde dijitalleşmeyle birlikte kağıt kullanımının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Batman Üniversitesi 19 Ocak 2023 tarihi itibariyle YETKİM Federasyonu’na kimlik sağlayıcı olarak dahil olmuş bulunmaktadır.

Bu sayede Kağıtsız Erasmus (EWP) sürecine geçiş için önemli bir adım atılmıştır.

YETKİM Nedir?

YETKİM, Ulusal Akademik Ağı ULAKNET’e bağlı yüksek eğitim ve araştırma kurumları için kurulmuş kimlik federasyonudur.

YETKİM, web kaynakları için Tek Oturum Açma (TOA) yöntemi ile kimlik doğrulama ve yetkilendirme altyapısı sağlar. Bu altyapı ile kurumlar arası web kaynaklarına erişim basit ve güvenli olur.

TOA, tek bir kullanıcı ile tek oturum açarak tüm servislere erişim sağlayan bir kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmasıdır. Bu yöntem, kullanıcılar için kullanıcı adı parola yönetimini kolaylaştırırken, sistem yönetimi için ihtiyaç duyulan işgücünü de azaltır. Böylece kullanıcıların e-posta, kütüphane ve öğrenci sistemi gibi farklı servislere tek bir adımda erişimi sağlanmaktadır.

Kimlik Federasyonu altyapısında;

·         Kişilerin tek bir kimlik bilgisi bulunur ve bu bilgi, kendi kurumu tarafından kayıt altına alınarak, güvenlik ve gizliliği sağlanır.

·         Kimlik bilgisi ile tek giriş yapılır ve çıkış yapılana veya servis erişimi için kullanılan web tarayıcısı kapatılana kadar kimlik bilgileri tekrar doğrulatılmaz.

·         Web kaynağı yöneticisi kullanıcı kimlik bilgilerini saklamak ve güvenliğini sağlamak zorunda kalmaz, kimlik doğrulama ile ilgili işlem yapmaz.

·         Kimlik doğrulama işlemi kişilerin kendi kurumları tarafından yapılır.

·         Servis sağlayıcılar ve kimlik sağlayıcılar hizmetleri ile ilgili üst veriyi karşılıklı paylaşırlar.

YETKİM, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından işletilir.

YETKİM, aynı zamanda eduGAIN üyesidir. eduGAIN Avrupa Akademik ağı GEANT tarafından işletilen küresel bir hizmettir.  73 farklı ülkenin eğitim ve araştırma ağları tarafından işletilen federasyonların katılımı ile 2.600’den fazla kimlik sağlayıcısı ve 1.800’den fazla hizmet sağlayıcısı aynı çatı altında toplanmıştır.

 

YETKİM Katılımcıları için: https://yetkim.org.tr/katilimcilar/

eduGAIN hakkında daha detaylı bilgi için: https://edugain.org/

eduGAIN Nedir?: 
 

https://youtu.be/x1YhuFPxMz8