Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
MİSYONUMUZ

     Üniversitemizin bilişim alanındaki alt yapı (ağ, yazılım ve donanım) ihtiyaçlarını, en gelişmiş teknolojileri kullanmak suretiyle karşılamak, sunulan hizmeti kaliteli, hızlı ve kesintisiz gerçekleştirmek, öğrencilerimizin eğitimine, akademisyenlerimizin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarına bu alanda tam ve eksiksiz katkı sağlamak, idari birimlerin iş gerçekleştirme süreçlerine aynı yolla destek vermek ve aynı zamanda e-devlet projelerinin uygulanabilirliğinin temel araçlarından biri ve vazgeçilmezi olan bilgi toplumu kullanıcısı oluşumunu geliştirecek projeler üretmektir.
 

VİZYONUMUZ

     Kuruluş amacına uygun olarak ileri teknolojilerle desteklediği çağdaş uygulama ve ürünleriyle üniversitemizin idari ve akademik iş süreçlerinde verimliliği arttırmak, iş süreçlerinin elektronik ve mobil ortama taşınmasını sağlayarak elektronik ve mobil üniversite oluşumuna bir idari icra birimi olarak en yüksek oranda katkı sağlamaktır.

 

TEMEL DEĞERLER

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilke ve inkılaplarına bağlı olmak,
 • Etik değerlere bağlı olmak,
 • Katılımcı ve şeffaf olmak,
 • Adil ve eşit olmak,
 • Saygı ve güvenilirlik,
 • Kalite,
 • Açıklık ve yaratıcılık,
 • Kurum ve ülke yararını ön planda tutmak,
 • Yenilikçi, araştırmacı ve problem çözücü olmak,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olmak,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • Hesap verebilir olmak,
 • Hoşgörülü olmak,
 • Kurumsallaşmaya önem vermek,
 • Sorumluluk sahibi olmak,
 • İşbirliği ve dayanışmaya açık olmak,
 • Evrensel olmak,
 • Çevreye karşı duyarlı olmak.