Kalite Politikamız
Üniversitemizin misyonuna bağlı kalarak, bütün eğitim birimleri ile karşılıklı uyum içerisinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve değişen teknolojinin bütün imkânlarından yararlanarak yürütülmesini sağlamak, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü bilgi işlem alt yapısını oluşturulması, donanım, yazılım, sistem, teknik servis hizmetleri ve kurumlara yönelik eğitim işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel-ekipman ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekte daha iyi bir bilgi sistemleri alt yapısı oluşturmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak otomasyon ve donanımı üniversitemize uygun şekilde sunarak gerekli desteği vermek ve ilişki içerisinde bulunduğumuz kurum ve kuruluşlara hizmet sunmaktır.
 
Üniversitemizin vizyonuna bağlı kalmak koşuluyla, sürekli gelişen bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanarak güvenli, şeffaf ve hızlı bilgi ve belge hizmeti sunmak, bilgi işlem alt yapısını dünyanın değişen teknolojik şartlarına denk olacak şekilde güncel tutmak, iyi ve seviyeli bir ilişki içerisinde öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutmak, ulusal alanda örnek, farklı ve saygın bir birim olmaktır.