İdari ve Mali İşler Birimi

İdari ve Mali İşler Birimi Görev ve Sorumlulukları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesindeki idari işler ait işler yürütülmektedir.

Görev ve Sorumlulukları Alanları;

  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personel işleri
  • Evrak kayıt-takip ve iletim işleri
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bütçesi dâhilinde satın alma süreçleri
  • Ayniyat ve depo işlemleri
  • Personel maaş işlemleri