Yazılım Geliştirme Birimi


Yazılım Birimi Görev ve Sorumlulukları

Batman Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı Yazılım Birimi; Batman Üniversitesi kampüs alanında hizmet vermekte olan tüm birimlere ilişkin web sayfası tasarım, akademik web yönetim ve destek işlerini yürütmektedir.

Görev ve Sorumluluk Alanları;

  • Üniversite ana web sayfası tasarımı, yazılımı ve yönetimi
  • FTP Servis Hizmeti
  • Online Anket Hazırlama Portali
  • Telefon Rehberi
  • Batman Üniversitesi Mobil Uygulaması