Amaç ve Hedefler
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
AMAÇ VE HEDEFLER
 
  • İdarenin Amaç ve Hedefleri
Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler
 
 
 
Stratejik Amaç-1
 
Üniversitemiz öğrenci ile akademik ve idari personeline, eğitim ve araştırmaları konusunda sürekli artan kalitede hizmet sunarak üniversitemizi dünya üniversite standartlarına ulaştırmak. Bu konuda öncü birim olmak.
 
 
Hedef-1
Başkanlığımız, Üniversitemizde hizmet sunduğumuz tüm kullanıcılarının bilgi sistemlerine erişiminde zaman ve kullanım kolaylığı açısından kaliteyi sürekli olarak arttırmak amacıyla hatların kullanım yoğunluğu ile paralel iyileştirmeler yapacaktır. (Bu konuda ULAKBİM yönetimi ile sürekli irtibat halinde olunacaktır).
Hedef-2
Üniversitemiz Kablosuz ağ yapısının güçlendirilmesi ve çalışanlarımız ile öğrencilerimizin aktif kullanım alanlarında internet hizmetini almalarını sağlamak amacıyla 2017 yılının ilk yarısında hayata geçirilen Kablosuz Erişim Projesini günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmek. 
Hedef-3
Başkanlığımız gelişen teknolojiye uygun olarak hizmet sunumu konusunda sürekli olarak uygun hizmet ve çevre koşulları sağlamaya yönelik donanım ve yazılım temini yoluna gidecektir.
Hedef-4
Başkanlığımız Ağ kullanımı konusunda kullanıcılarını bilinçlendirme işlevini sürekli olarak sürdürmenin yanı sıra 2009 yılı içerisinde ULAKBİM ağ kullanım şartlarına uygun kendi politikasını belirlemiş ve Bilgisayar ile ağ kullanımı konusunda kullanıcılarını disipline ederek hatların sağlıklı ve hızlı çalışmasını sağlayacak bir sistem oluşturmuştur. Bu oluşturulan sistemin geliştirilmesi hedeflerimizden biridir.
 
 
Hedef-5
Üniversitemizin tüm ağında bulunan donanım ve yazılımları koruyan bir ağ güvenliği sisteminin oluşturulması. Bu amaçla çok daha verimli bir virüs, spam, solucan, trojan koruması ve filtreleme sisteminin kurulması.
 
Hedef-6
Üniversitemiz personel ve öğrencilerine daha etkin hizmet sunmak amacına yönelik hedeflerimizden biri de kablosuz ağ kullanımını arttırmaktır. 2008 yılından itibaren özellikle merkez yerleşkeden başlamak suretiyle sosyal tesis, kafeterya, kantin gibi öğrenci ve personel topluluklarının bulunabileceği açık ve kapalı ortamlarda kablosuz ve ücretsiz erişim olanağı sağlayacak bir proje için çalışmalara başlanmıştır. 2020 itibari ile tüm kampüs genelinde öğrenci ve personeller tarafından erişilebilir bir internet ağ alt yapısının oluşturulması ve hızının geliştirilmesi hedeflerimizdendir.
Hedef-7
Herhangi bir büyük arıza ve olağanüstü hal durumunu dikkate alarak üniversite internet hizmetini yürütmemizi sağlayacak alternatif bağlantı tesisinin kurulması.
Stratejik Amaç-2
 
 
Üniversitemizde de elektronik ve mobil yaşam sürecini Uluslararası standartları uygulamak suretiyle hızlandırarak e-Dönüşümü gerçekleştirmek.
 
Hedef-1
e-üniversite kapsamında son kullanıcı düzeyinde elektronik bilgi sistemleri ve bilgisayar kullanımı ve erişilebilirliğini 2023 yılına kadar %99 düzeyine çıkartabilmeyi hedeflemiş durumdayız.
Hedef-2
Başkanlığımız gelişen çağ ve teknolojinin gereklerine uygun olarak tüm dünya ve ülkemiz politikalarına paralel bir biçimde-yaşam, e-üniversite dönüşümüne en yüksek katkıyı sağlamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. Bu bağlamda e-devlet uygulamalarının anahtarı olan e-imza kullanımı için süreç 2014 yılında başlatılmıştır. 2016 yılı itibarıyla mobil imza uygulaması kullanılmıştır. Bunun geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenmektedir.
 
 
Hedef-3
Akademik birimlerce oluşturulmuş olan öğrenci ve personel sürekli internet erişim noktalarından internet kafe gibi lokasyonlarda internetin kesintisiz olarak erişilebilir olmasını sağlamak.
Hedef-4
Kullanıcılarımızı elektronik hayata alıştırmanın en uygun yöntemlerinden biri de web sayfalarının oluşturulup geliştirilmesidir. Güncel web portalımızın sürekli olarak güncellenmesi, paydaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi, servis ve imkanların online olarak erişilebilir olmasını sağlamak.
Hedef-5
Birimde üretilen tüm iş ve işlemlerin yanı sıra yürütülen bilişim süreçlerinin belli bir kalitede olmasına çalışılması ve tüm bu süreçlerin uluslararası standartlarda sertifikalarla belgelendirilmesi. 
Hedef-6
Başkanlığımız hizmetlerinin verimli ve uygun çalışma ortamlarında yürütülebilmesi kaliteli ve uluslararası standartlarda bir e-üniversite olabilmenin vazgeçilmez koşulu, hiç şüphesiz her türlü Başkanlık faaliyetlerinin sürdürüleceği çağdaş olanaklara sahip bir mekâna sahip olabilmekle doğru orantılıdır. Bu tip bir mekânda hizmet sunabilmek en önemli hedeflerimiz arasındadır.
Stratejik Amaç-3
 
Üniversitemizin bilişim politikalarının belirlenmesine daimi katkı sağlamak.
 
Hedef-1
Üniversitemizin bilişim ile ilgili yazılım, donanım ve hizmet alanındaki iş, eğitim ve araştırma süreçlerine yön verecek politikaları belirleme konusunda Rektörlük Makamının aldığı karar gereği Başkanlığımız, Üniversitemizin ilgili birimleri ile birlikte politika ve stratejiler geliştirilmesi için sık sık toplantı ve grup çalışmaları yoluyla aralıksız katkı sağlanması.
Stratejik Amaç-4
 
Bilişim alanında eğitim desteği sağlamak.
 
 
 
Hedef-1
Bilgi işlem personelinin kendi alanında yılda en az bir kez mesleki açıdan gelişim ve daha üst seviyeye ilerleme eğitimlerine katılımını sağlamak.
 
 
 
Hedef -2
Tüm personel ve öğrencilerimize web sayfası hazırlama, e-posta kullanımı, ofis hizmet yazılımları konularında yılda en az bir kez eğitim verilmesini sağlamak.
 
 
Hedef-3
Her yıl iki kez olmak üzere hizmet içi eğitimler vermek suretiyle özellikle ofis yazışmaları konusunda deneyimli ve bilgili idari personel sayısını arttırmak.
Hedef -4
Teknik servis personellerinin kişisel gelişimine imkân sağlayacak laboratuvar olanaklarının yaratılması, personellerin teşvik edilmesi ve yeni personellerin teknik destek hizmetlerinin yürütülmesi konusunda bilinçlendirilmesine dönük eğitimlerin verilmesi. 
Stratejik Amaç-5
 
 
Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını yaygınlaştırmak.
 
 
Hedef-1
Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını üniversite çapında arttırmak.
Hedef-2
Açık Erişim arşivinin sistemsel olarak güncel, stabil ve erişilebilirliğini artırmak.
Hedef-3
Yerli ve milli işletim sistemlerinin gelişimine katkı sağlamak ve bunun üniversitede kullanımını teşvik etmek. 
 
Stratejik Amaç-6
 
Başkanlık personelinin mesleki yeterlilik eğitimlerine katılımını sağlamak.
 
Hedef-1
Sürekli gelişen teknolojik, mesleki, sosyal ve çevre koşulları nedeniyle zaman içerisinde hizmet açısından yetersiz duruma düşmemek amacıyla personelimizi amaca yönelik seminer ve kurslara göndermek.
Stratejik Amaç-7
 
Sistem altyapısının güçlendirilmek.
Hedef-1
Sistem altyapısını güçlendirmek, kullanılan verilerin sağlıklı depolanması, yedekleme işleminin sağlıklı yapılması.
Hedef-2
Batı Raman Kampüsünde kurulan merkezi kamera sisteminin stabil olarak çalışmasının sağlanması ve bakım, onarım ve desteğinin sürekli olarak gözetilmesi.