Misyon - Vizyon
MİSYON 
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun misyonu, toplum, ülke ve dünya hedeflerine paralel olarak nasıl bir eğitim biçimi ile ve ne şekilde sağlıklı bireyler ulaşılabileceğinin araştırılarak, çağdaş eğitim standartlarında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Yöneticisi ve Antrenör adaylarının yetiştirilmesidir.
 
VİZYON

Bedensel ve Ruhsal olarak sağlıklı yaşamı esas alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuz;

1-Bilim ve teknolojinin spora katkılarını ön planda tutan, bu alanda spor bilim camiasınca tanınan,

2- Sporu bütün yönleriyle, üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenciler ve Batman halkı için alışkanlık haline getiren,

3- Ülkemizin diğer Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının örnek aldığı,

4- Daima yaptıklarıyla önde ve tercih edilen bir yüksekokul olmaktır.
 

Temel Değerler;

Eşitlik,
Özgürlük,
Önderlik,
Çağdaşlık,
Paylaşımcılık,
Tarafsız ve Şeffaflık,
Hoşgörülülük,
Verimlilik,
Yenilikçilik,
Yaratıcılık,
Çevrecilik.