Birim Kalite Komisyonu
Görevi Unvanı Adı Soyadı Profil ve İletişim Bilgileri
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Murat BİLGİÇ tıklayınız.
Üye Doç. Dr.  Zühal KILINÇ tıklayınız.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Samet AKTAŞ tıklayınız.
Üye Araştırma Görevlisi Oğuzhan DEMİRHAN tıklayınız.
Üye Yükseskokul Sekreteri Mustafa OK tıklayınız.