Tarihçe
Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bakanlar Kurulunun 24.05.2012 tarihli ve 2012/3243 kararı ile13/06/2012 tarih ve 2832 sayılı Resmi Gazetenin yayınlanması ile kurulmuştur. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.12.2012 tarihli Toplantısında Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bünyesinde açılan bölümlerimiz ise, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü, Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2013 - 2014 Spor Yöneticiliği Bölümü N.Ö. 2014-2015, Spor Yöneticiliği Bölümü İ.Ö. 2015-2016, Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2016-2017 eğitim öğretim yılında  öğrenci kabulüne başlamıştır.