Misyon
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun misyonu, toplum, ülke ve dünya hedeflerine paralel olarak nasıl bir eğitim biçimi ile ve ne şekilde sağlıklı bireyler ulaşılabileceğinin araştırılarak, çağdaş eğitim standartlarında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Yöneticisi ve Antrenör adaylarının yetiştirilmesidir.