İdari Kadro

Mustafa Ok

Yüksek Okul Sekreteri

Vedat Şen

Şef

Nurullah Başaran

Bilgisayar İşletmeni

Tuncay Uçar

Hizmetli

İhsan ŞİMŞEK

Destek Personeli