Müdürlük

Prof. Dr. Rohat Cebe

Yüksekokul Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bilgiç

Yüksekokul Müdür Yrd.

Mustafa Ok

Yüksekokul Sekreteri