Malzeme ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı
Malzeme ve İmalat Mühendisliği yüksek lisans programı disiplinler arası bir programdır. Malzemelerin üretimi ve işlenmesi tüm mühendislik alanlarını ilgilendiren bir konudur. Aynı zamanda Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi temel bilimler de malzeme üretim ve işlenmesi sürecinde aktif rol oynamaktadır.  Programın vizyonu teorik ve deneysel çalışmaları bir arada tutarak ileri seviyede güncel ve uluslararası nitelikte yüksek lisans eğitimi veren ve yetiştirdiği yüksek mühendisleri insanlığın hizmetine sunan öncü bir eğitim programı olmaktır. Program, üretime yönelik malzeme özelliklerini tanımayı, endüstriyel işlem süreçlerini gerek mikro gerekse makro düzeyde çözümlemeyi ve optimize etmeyi öğreten çıktılar üretmeyi amaçlamaktadır. Malzemeler, süreçler, ürünler, özellikler ve performans arasındaki etkileşim programın merkezindedir.
Araştırma Konuları
 • Malzemelerin Mekanik Davranışlarının Karakterizasyonu
 • Malzemelerin İç Yapılarının Karakterizasyonu
 • Kaynak Metalurjisi ve Yöntemleri ile İlgili Araştırmalar
 • Talaşlı İmalatın Mekaniği
 • Plastik Şekillendirmen Mekaniği ve Teknolojisi
 • Seramikler, Plastikler ve Karma Malzemelerle İmalat
 • İleri Kompozit Malzemeler ve İmalatı
 • Mikro Yapılar ve Mikro Sistemlerin İmalatı
 • Toz metalürjisi Prosesleri ve Uygulamaları
 • Özel İmalat Yöntemleri
 • Yüzey Isıl—Mekanik İşlemleri
 • Korozyon, Yüzey Kaplamaları
 
 • Anabilim Dalı Başkanı: Pof. Dr. Mustafa OKUMUŞ
 • Anabilim Dalı Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Mustafa OKUMUŞ,
Doç. Dr. Serhat DEMİRHAN
Dr. Öğr. Üyesi Rifat YAKUT,
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin DEMİR,
Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEMİR