Yayın ve İndeksleme
Değerli bilim insanları,

Uluslararası Bilişim Kongresi'ne gönderilen tüm bildirileriniz 2 hakemli bir süreçten geçecektir. Kabul edilen bildirileriniz Kongre'ye özel ISBN alınmış kitaplarda online ve baskı şeklinde yayınlanacaktır. 

Gönderdiğiniz bildirilerden bağımsız hakem sürecinden başarı ile geçenler TR Indeksli dergilerde basılacaktır. Kabul alan bildirilerin dergi hakemlerince değerlendirilmesi ve dergilerde basılması süreci herhangi bir ücrete tabi değildir!

Dergilerimiz

Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering - (BAJECE) 

(Uluslararası Hakemli, indeksli ve Açık Erişimli Dergi)

Dergi, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar mühendisliğinin geniş alanında özgün makaleler yayınlamaktadır. Fizikle örtüşmeler de dahil olmak üzere elektrik mühendisliği ve uygulamalarının gelişimi için temel olan katkıları kabul eder. Hem teorik hem de deneysel çalışmalarla ilgili makaleler kabul edilir.

 

European Journal of Technique (EJT)

(Uluslararası Hakemli, indeksli ve Açık Erişimli Dergi)

European Journal of Technique (EJT) 2010 yılında kurulmuştur. Mühendislik disiplinleri ile yakından ilgili veya çeşitli alanlardaki araştırmalarla ilgilenen herkesin ilgisini çekecek ve yararlanacak hakemli uluslararası bir dergidir. European Journal of Technique (EJT), literatüre gelecek yıllarda vazgeçilmez bir referans aracı olarak hizmet edecek, okunabilirliği yüksek ve değerli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin kapsamı, Mühendislik veya yakından ilgili alanlardaki tüm yeni teorik ve deneysel bulguları içerir. Dergi ayrıca, teknik notların yanı sıra, bu tür alanlardaki son araştırmalardaki gelişmeleri kapsayan eleştirel inceleme makalelerinin sunulmasını da teşvik eder.

 

 
Journal of Engineering and Technology (JETECH)

Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, herhangi bir mühendislik alanına ilişkin yeni bilgi, fikir ve uygulama alışverişi için uluslararası bir dergide yer almaktadır. Dergi, sempozyum kapsamında mühendislik disiplinleri alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgililer, kamu ve sektör çalışanları için mühendislik bilgilerini buluşturmayı, yeni ve farklı araştırma, çalışma, uygulama ve fikirleri paylaşmayı; ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulmaktır. Derginin ana başlıkları şu şekilde belirlenmiştir; Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, İnşaat mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Teknolojisi, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tarım mühendisliği, Nükleer enerji, İmalat ve Üretim Mühendisliği, Yenilenebilir enerji, otomobiller, Nanoteknoloji, robotik, biyomekanik mühendisliği, Malzeme Bilimi ve İşleme, Yapay zeka
   
Cyber Politik Journel Siber Politikalar Dergisi

Siber Politikalar Dergisi ( A Peer Review International E-Journal on Cyberpolitics and CyberSecurity)  Türkiye’de siber güvenlik ve siber uzay alanında ilk akademik Dergi çalışmasıdır. Siber Politikalar Dergisi’nin ana amacı siber uzay ile uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaya katkıda bulunmaktır. Siber Politikalar Dergisi’nin odak noktası her ne kadar siber politika olsa da, dergi içerisinde toplum, güvenlik, barış, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk ve insan hakları gibi diğer önemli konular da eleştirel bir biçimde analiz edilecektir.
 

Indeksleme:
BAJECE ve EJT
     
     
     
     
     
 
  • Copernicus,
  • Tubitak- Ulakbim TR Dizininde Index 2016
  • http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/
  • PSCR
  • Indian Open Access Journals (OAJ)
  •  Institutional Repositories (IR) 
  • JournalTOCs
  • J-Gate (Informatics India)
  • Ulrich’sv


Indeksleme:
JETECH
   

Turkish Journal Park Academic https://dergipark.org.tr/tr/pub/jetech )

Road ( https://portal.issn.org/resource/issn/2619-9483 )

ASOS indeks ( https://asosindex.com.tr/index.jsp?modul=journal-page&journal-id=411 )


Dergi Değerlendirme Süreci:

IIC2022'den kabul alan bildiriler ön değerlendirmeyi geçmiş sayılacakları dergilerimizde bağımsız hakem sürecinden geçeceklerdir. Sorumlu veya gönderen yazar makaleyi dergiye gönderir. Bu genellikle Dergipark Sistemleri gibi çevrimiçi bir sistem aracılığıyla yapılır. Dergi, gerekli bölümleri ve stilizasyonları içerdiğinden emin olmak için makalenin kompozisyonunu ve düzenini derginin Yazar Yönergelerine göre kontrol eder. Kağıdın kalitesi bu noktada değerlendirilmez. Baş Editör, makalenin dergiye uygun olup olmadığını, yeterince özgün ve ilgi çekici olup olmadığını kontrol eder. Aksi takdirde, makale daha fazla incelenmeden reddedilebilir. Bazı makalelerin hakem değerlendirmesini yürüten Yardımcı Editörleri vardır. Yaparlarsa, bu aşamada atanırlardı. İşlem editörü, uygun gözden geçirenler olacağına inandığı kişilere davetiye gönderir. Yanıtlar alındıkça, gerekli kabul sayısı elde edilene kadar gerekirse daha fazla davetiye verilir - genellikle bu sayı 3'tür, ancak bildiriler arasında bazı farklılıklar vardır. Potansiyel gözden geçirenler, daveti kendi uzmanlıklarına, çıkar çatışmalarına ve uygunluklarına göre değerlendirir. Daha sonra kabul ederler veya reddederler. Mümkünse, reddederken alternatif yorumcular da önerebilirler. Gözden geçiren kişi, makaleyi birkaç kez okumak için zaman ayırır. İlk okuma, çalışmanın ilk izlenimini oluşturmak için kullanılır. Bu aşamada büyük sorunlar bulunursa, gözden geçiren kişi daha fazla çalışma yapmadan makaleyi reddetme konusunda rahat hissedebilir. Aksi takdirde, ayrıntılı bir noktadan noktaya inceleme oluşturmak için notlar alarak makaleyi birkaç kez daha okuyacaklardır. İnceleme daha sonra, kabul veya reddetme önerisiyle veya yeniden gözden geçirilmeden önce bir revizyon talebiyle (genellikle büyük veya küçük olarak işaretlenir) dergiye gönderilir. İşleme editörü, genel bir karar vermeden önce geri gönderilen tüm incelemeleri dikkate alır. Eğer değerlendirmeler çok farklıysa, editör bir karar vermeden önce ek görüş almak için ek bir hakem davet edebilir. Editör, ilgili gözden geçiren yorumlarını içeren bir karar e-postasını yazara gönderir. Yorumların isimsiz olup olmadığı, derginin yürüttüğü akran değerlendirmesinin türüne bağlı olacaktır. Kabul edilirse kağıt üretime gönderilir. Makale reddedilirse veya büyük veya küçük revizyon için geri gönderilirse, editör, yazarın makaleyi iyileştirmesine yardımcı olmak için gözden geçirenlerden yapıcı yorumlar içermelidir. Bu noktada, gözden geçirenlere, incelemelerinin sonucunu bildiren bir e-posta veya mektup da gönderilmelidir. Makale gözden geçirilmek üzere geri gönderildiyse, gözden geçirenler, daha fazla katılımdan vazgeçmedikleri sürece yeni bir sürüm almayı beklemelidir. Ancak, yalnızca küçük değişikliklerin istendiği durumlarda, bu takip incelemesi işleme editörü tarafından yapılabilir.

Önemli Not: Dergiler Kongre'de kabul alan bildirileri ön değerlendirmeden geçmiş kabul etmekle birlikte kendi bağımsız hakem süreçlerini yürüteceklerdir.