Bildiri Çağrısı
KATILIM ÇAĞRISI
Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 (IIC2022) "Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik" ana temasıyla, Batman Üniversitesi ev sahipliğinde valilikler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kamu hastaneleri ve üniversitelerin bilişim profesyonelleri yanı sıra akademi dünyasından katılımlar ile,
 
17-19 Şubat 2022 tarihlerinde

Batman ve Hasankeyf'te Hibrit (Fiziksel ve Sanal Katılımlı) olarak gerçekleştiriliyor.

Dijital teknolojiler, günlük yaşamdan endüstriyel üretime hayatımızın her alanında bulunmaktadır. Kamu kurumları ve özel sektörün tüm basamaklarındaki bileşenlerinde dijital dönüşüm ekonomik ve sosyal hayatın üretim, dağıtım ve güvenlik gibi tanım ve kavramlarını derinden değiştirmektedir. Kamu ve özel sektördeki hizmetlerin dijitalleşmesiyle birlikte; bilginin üretimi, paylaşımı ve korunması gibi siber güvenlik ve Kişisel verilerin korunması konularında özel yaklaşım gerektiren durumlar ortaya çıkmaktadır.

Pandemi sürecinde toplumda ortaya çıkan sosyal mesafe gereksinimi ile birlikte hayatımızın birçok alanında dijital teknolojileri kullanmak zorunda kaldık. Çevrimiçi eğitim, sağlık, çalışma, alışveriş, üretim, tüketim ve hizmet alma gibi dijital teknolojiyi merkezine alan kavramlar hayatımızın bir parçası haline geldi.  Bu dijital dönüşüm sürecinde, dijital becerileri gelişmiş bireyler ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirmiş olan kurum ve kuruluşlar yeni normale hızla ve güvenli bir şekilde uyum sağlamanın yanında krizi dijitalleşme dönüşümlerini tamamlama için fırsat olarak kullanmışlardır. Ancak süreci iyi okuyamayan, bilişim teknolojilerini kurumsal ve bireysel hayatlarına uyarlayamayanlar üretme, ürettiğini pazarlama, kitlelere ulaşma, hızlı ve etkin çözümler üretme noktasında problemler yaşamışlardır. Bu süreçte teknolojinin etkin kullanımı önem arz ederken, siber saldırıların %300 arttığı pandemi sürecinde, donanım ve yazılım bileşenlerinin yanı sıra üretilen verinin siber güvenliğini sağlamak daha önemli bir hal almıştır.

Uluslararası Bilişim Kongresi'nde strateji, plan ve politika belirleyiciler, ilgili Bakanlıklar, müdürlükler, kamu ve kuruluşları, bilişim profesyonelleri, üniversitelerin akademik-idari personeli, sektör temsilcileri, KOBİ’lerin yöneticileri, yerel yönetimler, araştırmacılar ve öğrenciler dahil tüm paydaşların katılımı ile yeni normalde bilinçli dijital yaşam, siber güvenlik farkındalığının artırılması, mobil teknolojilerde gelecek, teknoloji ve insan, dijital para ve kayıt zincirleri ile dijital ekonomi kavram ve konularında düzenlenecek panel ve sunumlar ile çalışmalar yapılacaktır. Kamu, özel sektör ve akademi dünyasından etkin katılım sağlanmasıyla yapılacak paneller, sunumlar ve sosyal etkinlikler ile keyif dolu bir bilim ve teknoloji şenliği sizleri bekliyor.

 "En İyi Bildiri Ödülü" ve "Yılın En İyi Bilişim Girişimi Ödülü" verilecek uluslararası katılımlı Kongre'de, bildiri kabul oranı %40 olup çift hakemli değerlendirmelerden geçen tüm bildiriler ISBN almış özel kitap serisi olarak basılacaktır. Bağımsız hakem sürecinden geçen bildiriler TR Index dergilerde yayınlanacaktır. 

Mezopotamya’nın kadim topraklarında, kültür ve medeniyetin beşiğinde El-Cezeri'nin izinde düzenlenecek Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 (IIC2022) bilim ve teknoloji şenliğine davetlisiniz.

Saygılarımızla,

 
Düzenleme Kurulu Adına
Dr. Hafzullah İŞ (Kongre Başkanı)
Batman Üniversitesi, Batman/TÜRKİYE