Çocuk Gelişimi Bölümü Tanıtımı
Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi Bölümü 2018 yılında açılmıştır. Bölüm 1 Doçent Doktor ve 2 Doktor Öğretim Üyesi olma üzere toplam 3 akademik personele sahiptir. 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne öğrenci kabülü hedeflenmektedir. Bölümden mezun olacak öğrenciler “Çocuk Gelişimci” unvanı alacaklardır.
 
VİZYONUMUZ
 
 
Çocuk gelişimi alanında çalışabilecek yeterliliğe ve bilimsel bakış açısına sahip, çağdaş, eğitim ve gelişimsel bilgi düzeyi ile aile, çocuk ve eğitimcilere öncülük yapabilecek, toplumun gelişen ve değişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenilebilen ve geliştirebilen çocuk gelişimciler yetiştirmektir.
 
MİSYONUMUZ
 
Ülkemizde normal, özel gereksinimli, korunmaya muhtaç ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini sağlayabilen, disiplinler arası eşgüdüm ve takım çalışması yapabilen, toplumun sağlığını, gelişimini ve hayat kalitesini yükseltebilmek için bilim ve teknolojiyi kullanan, evrensel, etik ve insani değerlere saygılı, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmektir.