Sıkça Sorulan Sorular
♦ Öğrenim değerlendirmesi Nasıl yapılmaktadır?

          Bir üst öğrenimini tamamlayan (yüksek lisans ve doktora) ve ortaöğretiminde bir yıl fazla eğitim (hazırlık sınıfı) alan personel, mezuniyet belgesini veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesini bir dilekçe ile görev yaptığı birime vermesi gerekmektedir. İlgili birim  bu dilekçeyi ve eklerini bir üst yazı ile Daire Başkanlığımıza ulaştırdığı takdirde gerekli öğrenim değerlendirmesi yapılacaktır. 
Not: Yükseköğretimdeki hazırlık sınıfı eğitimleri değerlendirilememektedir. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesinin A fıkrasının 6. bendinin b alt bendinde yükseköğretimde okunan hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. 


♦  Askere gideceğim ne yapmalıyım?

          Askere sevk çağrı pusulasını aldığınızda bir dilekçe ile görev yaptığınız birim yetkilisine başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca  peşin alınan maaş iadesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmalısınız.

♦  Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım?

          Terhis belgesi yada terhis mahiyetinde alınmış olan izin kağıdı ile birlikte görev yaptığınız birime giderek göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile (burada dikkat edeceğiniz nokta terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamanız gerekmekte olduğu ve en erken de terhis tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlayabileceğinizdir.) başvurmanız gerekmektedir.


♦ Evlendim ne yapmam lazım?

          Evlilik cüzdanınızın ilk üç sayfası ile sizin ve eşinizin nüfus cüzdanını fotokopisini eklediğiniz dilekçenize Aile Bildirimi Formunu ve eşiniz çalışmıyor ise de  Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formunu doldurup ekleyerek görev yaptığınız birim yetkilisine başvurmanız gerekmektedir.

♦ Eşim sağlık yardımından faydalanabilir mi?

          Eğer eşinizin herhangi bir sağlık güvencesi yoksa (Emekli Sandığı, Sigortalı veya Bağ-Kurlu değilse) bir dilekçe ile birlikte doldurduğunuz Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu ve Aile Yardımı Bildirimi Formunu ve eşinize ait nüfus Cüzdanı fotokopisini ekleyerek Görev yaptığınız birim yetkilisine başvurmanız halinde faydalanabilir.

♦ Eşim işten çıktı Aile Yardımı veya Tedavi Yardımı için ne yapmam gerekiyor?

          Eşinizin işinden ayrıldığına dair bir SGK’ndan alınacak Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/1-c kapsamındaki sigortalı için), yazacağınız dilekçenize ekleyerek Aile Yardım Bildirim Formu ve Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formunu doldurup görev yaptığınız birim yetkilisine başvurmanız gerekmektedir.

♦  Çocuğum oldu doğum yardımı ve sağlık yardımı için ne yapmam gerekiyor?

          Çocuğunuzun doğum raporu ve  nüfus cüzdanının fotokopisini eklediğiniz dilekçeniz ile birlikte doldurduğunuz Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu ile Aile Yardımı Bildirimi Formunu ekleyerek görev yaptığınız birim yetkilisine başvurmanız gerekmektedir.


♦ Eşi doğum yapan memura kaç gün izin verilir?

          Eşi doğum yapan memura isteği üzerine (doğum olayının belgelenmesi koşulu ile) 657 S.K. 104. maddesi gereğince 10 gün babalık izni  verilir.

♦  Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?

          1- Doğum yapan memura isteği üzerine oniki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmidört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır.
          2- Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir. [Devlet Personel Başkanlığından Kamu Personeli Genel Tebliği]

♦ Ücretsiz izin dönüşü işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

          Tüm ücretsiz izin dönüşlerinde (Askerlik, doğum, 39. md. görevlendirilmesi vb.) göreve başlamayı istediğiniz dilekçeniz ile görev yaptığınız birime başvurmanız gerekmektedir.

♦ Doğum öncesi ve Doğum sonrası mazeret iznimi nasıl kullanabilirim?

          13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 106 maddesi ile değişik 104'üncü maddesinde; "A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir." hükmü yer almaktadır.

♦  Boşandım ne yapmam gerekiyor?

          Mahkeme kararını ekleyeceğiz bir dilekçe ve yeni nüfus cüzdanı fotokopisi ile düzenlediğiniz Aile Yardımı ve Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu ile görev yaptığınız birim yetkilisine başvurmanız gerekmektedir.

♦ Emekli Sandığına Tabi olarak hizmet yaparken istifa edenler daha sonra tekrar SSK-BAĞ_KUR gibi kurumlarda hizmet yapıp Emekli Sandığına tabi olarak göreve başlayanların dikkat etmesi gereken husus nedir? 

          5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 117.maddesi; "Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan, istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren 5 yıl sonuna kadar alınmayan veya yazı ile müracaat edilerek aranmayanlar Sandık lehine zaman aşımına uğrar." Hükmünü amirdir.
Bu nedenle zaman aşımı süresi olan 5 yıl geçmeden Emekli Sandığından Bu kesenekler hakkında dilekçe ile başvurarak SSK yada BAĞ-KUR'a intibak yapılması için işlem başlatmalısınız. Şayet herhangi bir işte çalışmıyorsanız bile mutlaka ödediğiniz primler hakkında Emekli Sandığı ile yazışarak neler yapılacağını öğrenmelisiniz.

♦ Emekliye ayrılmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

          Emeklilik İçin Gerekli Evraklar:
1.     Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf ( renkli fotokobi vb. fotoğraflar kabul edilmez)
2.     Nüfus Cüzdanı (Arkalı önlü fotokopisi)
3.     Ev adres bilgisi, telefon numarası.
4.     Ev adresine en yakın Ziraat Bankası Şube adı.
Yukarıdaki belgelerle birlikte çalışmakta olduğunuz biriminize başvurmanız gerekmektedir.  Sicil Şube Müdürlüğümüzde hazırlanacak olan İlişik Kesme Formunun emekliye ayrılacak personel tarafından imzalattırılması,  Personel Kimlik Kartı ile birlikte birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.  Emekli olmak isteyenlerin emekli olacakları tarihten en az 10 gün önce başvurmaları gerekecektir.
♦ Kadro Ünvanım, görev yerim (veya diğer bilgiler) değiştiğinden kimlik kartımı nasıl değiştirebilirim?
          Personel Daire Başkanlığımız, Eğitim ve Disiplin Şube Müdürlüğü birimine başvurarak, yeni kimlik kartı alabilirsiniz. (Eski kimlik kartınızın yanınızda bulunması gerekmektedir.)

♦ Ölüm izni  süresi kaç gündür?

          Ölüm izni 7 gündür. Memurun eşi, çocukları, annesi, babası veya kardeşinin ölümü halinde,  ayrıca eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde memura 7 gün izin verilir. (657 S.K. 104. maddesinin b bendi)