Daire Başkanı

 
 • Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek,
 • Daire Başkanlığının harcama yetkililiği görevini yürütmek,
 • Başkanlığa bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 • Başkanlığa bağlı birimler tarafından ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken işleri kontrol etmek ve faaliyet raporlarını istemek,
 • Daire Başkanlığına gelen evrakın ilgili birimlere havale edilmesini sağlamak,
 • Akademik takvim organizasyonunu yapmak,
 • Eğitim-öğretim ile ilgili kararların uygulanmasını sağlamak,
 • Başkanlığın her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak,
 • Başkanlığın her türlü taşınır mal işlemlerini yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve brifing dosyasını hazırlatmak ve üst yönetime sunmak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlatmak ve üst yönetimin onayına sunmak,
 • Başkanlığın kanunlaşan bütçesinin uygulanmasını sağlamak,
 • Başkanlığın mali yönetiminin ve kontrolünün mevzuata uygun yapılmasını sağlamak,
 • Üst Yönetim ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.