Harç, Burs ve Mali İşlemler Şube Müdürlüğü

–Stajlar ile ilgili yazışmaların takibi, 
–Yabancı Uyruklu Öğrencilerin (Devletlerarası Protokol vb. ile yerleşen öğrencilerin Kayıt, burs, ikamet izni vb. yazışmaların takibi) İşlemleri, 
–Harçlar (katkı payı ve öğrenim ücretleri) ile ilgili yeni kaydolan ya da ara sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin yatıracakları miktarların ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması yazışmaları vb. tüm işlemler,
–Yüzde ona girenler ile iade işlemleri,
–Harçlar ile ilgili kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla iletişime geçilerek, gerekli yazışmaların yapılması ve takibi, 
–Burslar ile ilgili kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla iletişime geçilerek, gerekli yazışmaların yapılması ve takibi, 
–KHK ile kapatılan üniversitelerden gelen öğrencilerin harç işlemleri ve takibi,
–Burslar ve krediler ile ilgili tüm işlemler,
–Birim Kalite Komisyon Üyeliği ve Birim Kalite geliştirme çalışmaları
–Birim Faaliyet Raporu hazırlama,
– Stratejik Plan izleme değerlendirme için ilgili birimlerden veri toplanması ve yazışmaları,
– Performans Programı izleme değerlendirme için ilgili birimlerden veri toplanması ve yazışmaları,
– Birim İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması,
– Kurum İç Değerlendirme Raporu  için ilgili birimlerden veri toplanması ve yazışmaları,
–YÖKSİS’te alanıyla ilgili işlemlerin takibi,
–Öğrenci Bilgi Sisteminde alanıyla ilgili işlemler,
–Alanıyla ilgili Senato, Yönetim Kurulu, Komisyonlar için istenen bilgi ve belgelerin hazırlanması,
–Üniversite Tanıtım ve Bilgilendirme Fuarlarına katılım,
–Öğrenci Bilgi Sisteminde alanıyla ilgili işlemler,
–Senato, Yönetim Kurulu, Komisyonlar için istenen bilgi ve belgelerin hazırlanması, 
–Alanıyla ilgili CİMER, Bilgi Edinme ve öğrenci dilekçelerinin cevaplanması,
–Alanıyla ilgili mevzuat değişiklerinin ve resmi gazetenin takibi,
–Başkanlığın maaş, sgk, satın alma, burs ödemeleri ve taşınır kayıt ve kontrol işlemleri yapmak, 
–ogrenciisleri@batman.edu.tr mail adresini günlük takip etmek,
–Daire Başkanlığı web sayfasındaki güncellemelerin yapılarak takip edilmesi, 
–Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilecek diğer işleri ve işlemleri yapmak.