Kayıt ve Mezuniyet İşlemleri Şube Müdürlüğü

Kayıt İşlemleri Alanında;
–Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri, 
–Yabancı Uyruklu Öğrencilerin ders kayıt vb. işlemlerinin Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) takibi, 
–Tüm yeni kayıt işlemleri, 
–Öğrenci Kimlik Belgesi iş ve işlemleri,
–Mahkeme/Savcılık vb. kurumlardan gelen taleplerin ivedi tamamlanması ya da tamamlanmasının sağlanması,
Mezuniyet İşlemleri Alanında;
–Yönetim kurulu kararları ile mezuniyetlerine karar verilen öğrencilerin teyitlerinin yapılması, diplomalarının ve diploma eklerinin basımı, yazışmalarının takibi, 
–Mezunlara yönelik yazışmalarının takibi,
–Mezun Takip Sistemi iş ve işlemlerine yönelik yazışmalarının takibi,
–Mezunlara yönelik yapılacak anketlere ilişkin iş ve işlemler ile yazışmalarının takibi, 
–YÖKSİS’te alanıyla ilgili veri tabanına bilgilerin işlenmesi, hatalı olanların ilgili birimlere bildirilmesi ya da giderilmesi, işlemlerin takibi, 
–Disiplin cezası alan ya da soruşturması devam eden öğrenciler ile ilgili yazışmaların takibi, kurum içi ya da kurum dışı ilgili birimlere bildirilmesi, 
–Mahkeme/Savcılık vb. kurumlardan gelen taleplerin ivedi tamamlanması ya da tamamlanmasının sağlanması, 
–Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Bologna ile ilgili işlemler, 
–Mezuniyet törenleri ile ilgili yazışmalar, başarı belgelerinin basımı diğer işlemler,
–Lisansüstü ile ilgili yazışmalar ve kontenjanların ilgili birimlere bildirilmesi, 
–Mezuniyet teyidi, Onur-Yüksek Onur Belgeleri ile ilgili yazışmalar, 
–Üniversitemiz ile ortak eğitim-öğretim ve ortak diploma kapsamında yapılan protokol yazışmaları, 
–Üyesi olduğu komisyonlarda toplantılara katılınması, istenen bilgilerin hazırlanması, 
–Öğrenci Bilgi Sisteminde alanıyla ilgili işlemler, 
–Birim Kalite Komisyon Üyeliği, 
–Senato, Yönetim Kurulu, Komisyonlar için istenen bilgi ve belgelerin hazırlanması, 
–Üniversite Tanıtım ve Bilgilendirme Fuarlarına katılım, 
–Alanıyla ilgili CİMER, Bilgi Edinme ve öğrenci dilekçelerinin cevaplanması, 
–Alanıyla ilgili mevzuat değişiklerinin ve resmi gazetenin takibi, 
–ogrenciisleri@batman.edu.tr mail adresini günlük takip etmek, 
–Daire Başkanlığı web sayfasındaki güncellemelerin yapılarak takip edilmesi, 
–Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilecek diğer işleri ve işlemleri yapmak.