Kurullar, Komisyonlar
1. Kütüphane Danışma Kurulu
2. Değer Takdir Komisyonu
3. Birim Kalite Komisyonu
4. Birim Risk Değerlendirme Komisyonu
5. Akademik Arşiv Sistemi Danışma Kurulu
6. Açık Bilim Kurulu