Library, Information Science & Technology Abstracts (Lısta)
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi)

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. Yüzlerce önemli dergiye ek olarak kitapları ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indeksler. İçerdiği konulardan bazıları şunlardır: Bibliyometri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, kütüphanecilik, online bilgi kaynaklarının kullanımı, sınıflandırma, veri tabanları.
İçerik:
  • 610’dan fazla çekirdek dergiyi indeksler
  • 120’nin üzerinde derginin seçilmiş ve öncelikli sayılarını indeksler
  • 1960’a kadar uzanır
  • Güçlü bir konu terimleri sözlüğü vardır