Vizyonumuz

Batman Üniversitesinin eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi, hizmet verdiği kitleye çağdaş bilgisayar ve ağ teknolojilerini kullanarak hızlı ve ekonomik şekilde, zaman ve yerden bağımsız olarak sunan, mesleki dayanışma ve iş birliğine dayalı, çalışanlarıyla birlikte gelişmelerin gerisinde kalmayan, modern bir bilgi ve belge merkezi olmak. Bu vizyonun gereği olarak kütüphane:
 
· Akademik içerik yönünden tartışmasız en zengin koleksiyonlara sahip olmak,
· Tüm kaynaklara, her zaman, daha kolay ve hızlı erişim sağlamak,
· Bilgi kaynakları ve erişim yolları yönünden daima yenilik yapmak,
· Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaçlarını önceden tespit edebilmek,
· En gelişmiş depolama, arşivleme ve kütüphane servislerini kullanmak,
· Gelişmelere hızla uyum sağlayarak en iyi araştırma ortamını ve imkânlarını
oluşturmak için çalışır.