Kütüphanelerarası Ödünç Verme (Ill)

KİTS ( Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi ) - Kitap Sağlama

 

Kütüphanelerarası ödünç verme (ILL), Batman Üniversitesi kütüphane koleksiyonunda yer almayan basılı kitapların  KİTS Kütüphanleri politikalarına göre belli bir süre için Türkiye’de anlaşmalı üniversite kütüphanelerinden sağlandığı bir hizmettir.

Batman Üniversitesi mensubu akademik-idari personel ve lisansüstü öğrencileri bu hizmetten yararlanabilirler. İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, istek bilgilerinin doğru ve eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Kaynağı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kaynağı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

ILL hizmetinden yararlanma yöntemi; Kütüphane Hesabım'dan oturum açarak, KAO İstek formunu-talep edeceğiniz üniversite kütüphanesinin katalog bilgilerini-eksiksiz ve doğru girmeniz gerekmektedir. 

NOT: Batman Üniversitesi Kütüphane Koleksiyonunda olmayan kaynakları Ulusal Toplu Katalog'tan tarayarak kaynağın mevcut olduğu üniversite kütüphanesini bulabilirsiniz.

Batman Üniversitesi mensupları bir seferde 5 kitap isteği yapabilirler. İstenen bilgi kaynağının geliş süresi, kaynağı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişir. İstekte bulunan kullanıcı ödünç alınan kaynağı, kütüphaneye bizzat gelerek teslim alır ve iade eder. Kargo ücretleri kullanıcılarımıza aittir. Sağlanan kitapların ödünç alma süreleri ve kullanım koşulları sağlayıcı kurumun politikasına bağlı olarak değişir. Ödünç alınan kaynağın zamanında getirilmemesi veya kaybedilmesi durumunda da kitabın ödünç alındığı kurumun kuralları geçerlidir. Sağlayıcı kurumun kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı saklıdır.

Referans, reserve, tez, süreli yayınlar ve kitap dışı belgeler ödünç verilmez

Anlaşmalı kurumlar, Batman Üniversitesi Kütüphanesi’nden isteklerini KITS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığıyla yaparlar. Şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.

 

 

TÜBESS ( Türkiye Belge Sağlama Sistemi ) - Tez Sağlama

 

Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) aracılığıyla, YÖK Tez Merkezi''nden tam metni indirilemeyen tezlerin bu sistem aracılığı ile Ulusal Tez Merkez'nden sağlama hizmetidir. Bu hizmetten akademik-idari personel ve lisansüstü öğrencilerimiz yararlanabilmektedir.

2006 yılı sonrası tezlerde; tez yazarı,  tezin bir yayınevi tarafından yayınlanma sürecinde olması veya tezle ilişkili patent başvurusu gibi gerekçelerle, tezin onaylanma tarihinden itibaren süreli olarak en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere kısıt koyabilmektedir. Tez numarasının üzerine tıklandığında,  ilgili tezin durumu hakkındaki açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

2006 yılı öncesi açık olmayan tezler için tez istek formu eksiksiz ve doğru doldurularak mehmetridvan.aslan@batman.edu.tr adresine gönderilir. Elektronik ortamda sağlanan tez çıktı olarak kullanıcıya teslim edilir. 

Bir kullanıcı bir ay boyunca en fazla 5 adet tez talebinde bulunabilir.

TÜBESS ( Belge Sağlama ve Ödünç Verme sistemi ) üzerinden temin edilen tezlerle ilgili olarak YÖK tez merkezi tarafından TÜBESS katılım protokolünde:  

6.3. İSTEK YAPAN KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

"6.3.5. Sağlayıcı kütüphane tarafından iletilen elektronik belgeleri (makale vd.), son kullanıcıya basılı (print) formatta teslim etmek, bu belgeleri bilgisayar sistemlerinden silmek ve hiçbir suretle arşivlememek ile yükümlüdür” "maddesi gereği ; 18.05.2016 tarihinden itibaren YÖK tez merkezinden sağlanan tezler isteklilere basılı olarak verilecektir. Bu nedenle temin edilen tezlerin her bir sayfası için (15 kuruş) çıktı bedeli tahsil edilecektir. 

 

TÜBESS üzerinden sağlanan belgeler, doğrudan eğitim ve araştırma amaçlı kullanıma yönelik olacağından, bu koşula uygun şekilde talepte bulunulmalıdır. Sağlanan kaynaklar üzerinden ticari bir işlem yapılamaz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorumlu Personel : Mehmet Rıdvan ASLAN    İrtibat : 0 488 217 41 53  E-Posta Adresi :  mehmetridvan.aslan@batman.edu.tr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------