Bölüm Başkanının Mesajı


Değerli Öğrenciler,
Batman Üniversitesi Kozluk Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı,  Eğitim-Öğretim dili Türkçe olan iki yıllık ve dört dönemden oluşan bir programdır.
Alanında uzman ve tecrübeli bir akademik kadroya sahip, yenilikçi, dinamik, güncel müfredatla öğrencilerini geliştirmeyi amaçlayan ve öğrenci merkezli bir eğitim anlayışına sahip olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programımız alanında aranan kaliteli Muhasebe Meslek Elemanı yetiştirme gayretindedir.
İyi bir Muhasebe Meslek Elemanı; kanun, yasa ve yönetmelikleri iyi bir şekilde bilen, yapılan değişimlere hakim olabilecek, muhasebe ve uygulamaları hakkında gerekli bilgileri kullanabilen, girişimci ruha sahip, aktif, grup çalışmalarına yatkın, yaratıcı ve analitik düşünebilen bireyler olmalıdır. Bütün bu yeterlilikleri öğrencilerimize katmak bizim öncelikli amaçlarımızdandır. Böylece programımızdan mezun olan öğrencilerimiz çalışma hayatlarına katıldıklarında çalıştıkları kurumların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebileceklerdir.
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim FIRAT