Genel Bilgiler

Amacı: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde; Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini artırmak; spor bilimlerine yönelik eğitim, araştırma ve projeler aracılığıyla evrensel bilgi sağlamak ve yaymak; sportif ve sosyal amaçlı uygulamalar ile sağlıklı insanların yetişmesine katkıda bulunmak; toplumun, sporu bir yaşam biçimi haline getirmesine destek sağlamak; sportif yeteneklerin geliştirilmesine aracılık etmek fakültenin temel amaçları arasında yer almaktadır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde ülke genelinde sporun gelişmesine katkı sağlayacak spor biliminin interdisipliner ve multidisipliner yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmeleri alanında uygulayabilen beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirilmektedir. Genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve alan bilgisi üzerine yoğunlaşan müfredatı ile öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlanması için yenilikçi yaklaşım ve uygulamaları deneyimlemeleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Pedagoji laboratuvarı ile öğretmen adayları öğrendikleri bilimsel temellere dayanan teorik bilgileri pratik ile birleştirebilme imkanı bulmaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze yerleştirilmek üzere özel yetenek sınavı ile 1. Öğretim Bölümüne öğrenci alınmaktadır.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Akademik Kadro: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde 2 Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır.


İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim derecelerinde beden eğitimi öğretmeni olarak, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engeli olan bireylere yönelik sportif etkinliklerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı ve aktif yaşam hedefiyle düzenlenen faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir.