Misyon & Vizyon
Misyon
İnsan odaklı, analitik ve eleştirel düşünebilen, Anadolu coğrafyasının doğal, tarihi, kültürel mirasını araştıran, tanıyan, koruyan, tanıtan, yerel ve evrensel değerleri yorumlayabilen, mesleki etik ilkelere bağlı profesyonel turist rehberleri yetiştirmek. 

Vizyon 
Bölgesel ve ulusal düzeyde turizm rehberliği bölümleri arasında tercih edilen, turizm rehberliği alanındaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle topluma ve turizm sektörüne fayda sağlayan bölüm olmak.