Tanıtım
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nun 07.12.2010 tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Uluslararası İlişkiler lisans programında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavdan gerekli puanı almış olmak ve başka bir örgün yüksek öğretim programına kayıtlı olmamak gerekmektedir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için Batman Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesi’nde yer alan hükümler uygulanmaktadır. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin öğretim planında yer alan tüm ders ile uygulamaları başarıyla ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.
Uluslararası İlişkiler Bölümü çok yönlü, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden bir eğitim sunmaktır. Öğrencilerin kendilerini geliştirirken hem hızla değişen uluslararası sistemin dinamikleri çerçevesinde bir bilgi ve analiz donanımı edinmelerine hem de bunları Türkiye ve diğer ülkeler özelinde içeriklendirebilecek yetkin ve nitelikli genç insanlar olmalarına katkıda bulunmaktadır.
Bölümden mezun olan öğrencilere geniş bir istihdam alanı sunulmaktadır. Bölüm mezunları aldıkları eğitime koşut olarak gerek kamu gerekse özel sektörde çalışabilmektedir. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Avrupa Birliği, Ekonomi, İçişleri, Milli Savunma, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlıkları gibi kamu kurumlarında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapabilmektedir. Ayrıca sivil toplum örgütleri, özel sektör, medya, finans kuruluşları ve uluslararası örgütler de bölüm mezunlarının yoğunlukla istihdam edildiği alanlar arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda yetişmeleri için eğitim süreci boyunca öğrencilere bölüm/fakülte/üniversite seçimlik ders olanakları sağlanmakta, öğrencilerin istihdam edilecekleri sektörlere ilişkin bilgilenmeleri amaçlanmaktadır.

YÖK ATLAS: https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=101790100