Kazı ve Laboratuvar Çalışmaları
06 Mart 2023, Pazartesi

KELENDERİS ANTİK KENTİ
 
Kelenderis Antik Kenti Kazısı 2015 yılından beri Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından kazılmaktadır. 1987-2021 yılları arası Prof. Dr. Kamil Levent Zoroğlu tarafından kazılan antik kent 2021 yılı beri Doç. Dr. Mahmut AYDIN tarafından kazılmaya başlanmıştır.
Kelenderis antik kentinin kalıntıları Mersin ili, Aydıncık ilçesinin ilçe merkezinde, Mersin-Antalya karayolu üzerindedir. Kelenderis, Kilikya bölgesinde Mersin ili Aydıncık ilçesi merkezinde 1987 yılından beri arkeolojik kazıların yürütüldüğü antik bir liman kentidir. Dağlık Kilikya’da bulunmasından dolayı tarıma elverişli geniş düzlükleri bulunmayan Kelenderis, liman kenti olmasından dolayı deniz ticareti, balıkçılık ve balık ticareti yaygın bir şekilde yürütülen faaliyetlerdendir. Şu ana kadar yapılan kazılarda Liman hamamı ve tabanı 367 m2 mozaiklerle döşeli bazilika gün yüzüne çıkarılarak restorasyonları bitirilmiştir. Ortaya çıkarılmış ve restorasyonu yapılmış bir başka eser ise 15X3 m ölçülerindeki Kelenderis Liman Mozaiğidir. M.S. 5. Kelenderis Antik Kenti’nin liman ve onu çevreleyen yapılar ve geometrik desenler içermektedir. Çoğu tahrip edilmiş bir tapınak diğer önemli yapılardandır. Kazısı yapılmış diğer alanların başında da nekropollerdir. Son yıllardaki çalışmalarımız antik kente bulunan Odeion yapısı ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Akropolu çevreleyen sur yapısının önemli kısmı ayakta olsa da kayalık üzerine oturan akropole ait yapılar yüzeye yakın olduğu için kalıntılarına ulaşılamamaktadır.
Kelenderis Antik Kenti Kazısı her yıl bünyesinde birçok akademisyen ve arkeoloji, Sanat tarihi, mimarlık, koruma ve onarım bölümleri gibi bölümlerden uzman ve öğrencilerle çalışmaktadır.

Kelenderis Kent Planı

ARKEOMETRİ LABORATUVARI
Arkeometri bilimsel yöntemlerin ve metodolojilerin arkeolojik ve tarihi malzemeye uygulanması yoluyla eserlerin yapısı, hammaddesi, kimyasal ve mineralojik kompozisyonu hakkında bilgi edinmemizin yanı sıra eserlerin tarihlendirilmesini sağlayan bir bilim dalıdır.
Batman Üniversitesi Lisansüstü seviyede 2015 yılından beri tezli yüksek lisans eğitimi vermektedir ve birçok öğrenciyi mezun etmiştir. Batman Üniversitesi arkeometri ABD bünyesinde öğrencilerin eğitimi ve tezleri için kullanılan Taşınabilir X Işını Floresans Spektrometresi (P-XRF) bulunmaktadır. Bunun yanısıra eser incelemesinde kullanılan mikroskoplarda öğrencilerimizin laboratuvarımızda kullandığı diğer ekipmanlardır. Merkez laboratuvarımızda bulunan X Işını Kırınımı Difraktometresi (XRD) de derslerimizde uygulama yaptırdığımız bir diğer spektrometremizdir.