Anabilim Dalları
Eskiçağ Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Orhan TURAN

Ortaçağ Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Abdullah Mesut AĞIR

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ercan GÖRDEGİR

Osmanlı Medeniyeti ve Müeseseleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi  Mehtap NASIROĞLU AYDIN

Yeniçağ Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Nuri TÜRKMEN

Yakınçağ Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Osman KARLANGIÇ

Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selman YAŞAR