Faaliyetler
Tarih ve Yaşam Topluluğu
Panel :Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi Panele Ulaşmak İçin tıklayınız. https://www.youtube.com/watch?v=Y30VV2g1KAo
Söyleşi:  TBMM Öncesi Milli İradenin Altyapısının Hazırlanması söyleşi linki: https://www.youtube.com/watch?v=-aIpZKpfAc8&t=1s