Genel Bilgiler

Misyon
Öğrencilerimize, uluslararası standartlar gözetilmek suretiyle psikoloji biliminin bilgi ve birikiminden yararlanarak etkin ve yeterli düzeyde bir eğitim ile güçlü bir mesleki gelecek sağlamak; bilim ve araştırma alanında evrensel etik değerleri benimseyen bir anlayışla üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkıda bulunarak ülkemize, bilime ve insanlığa yararlı olabilmek.

Vizyon
Gelecek yıllar içinde, üniversitemizin misyonu ve etik değerleri doğrultusunda,  mezunu olmaktan gurur duyulan; bilimsel bir anlayış benimseyerek vereceği eğitim ve üreteceği bilimsel bilgilerle psikoloji biliminin ilerlemesine, toplum ve insanlık yararına uygulanmasına katkıda bulunacak, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip kadroları yetiştirecek bir psikoloji bölümü olmak.