Koordinatörlükler Komisyonu
KOORDİNATÖRLÜKLER KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Rohat CEBE Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜZEL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Veyis TURUT Üye
Öğr. Gör. Ayşegül SAYLAN Üye
Öğr. Gör. Hüseyin Fatih BUDAK Üye