Uygulama ve Araştırma Merkezleri Komisyonu
 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Bahattin İŞCAN Başkan
Doç. Dr. Emrullah ACAR Üye
Doç. Dr. Fulya KÖKSOY KAVAK Üye
Doç. Dr. Musa KILIÇ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKREŞ Üye