Kalite Güvence Sistemi Alt Komisyonu
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ALT KOMİSYONU
 
Doç. Dr. Nihal Şirin PINARCIOĞLU Başkan
Doç. Dr. Fatma AYHAN Üye
Doç. Dr. Haydar BALSEÇEN Üye
Doç. Dr. Meral SÜER Üye
Doç. Dr. Volkan GENÇ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Zahir SÜSLÜ Üye
Öğr. Gör. Erşad TAN Üye
Mehmet Sait GÖK Üye