Toplumsal Katkı Politikası
TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI
 
 • Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda şehrin, bölgenin, ülkenin ve dünyanın gelişmesi açısından yönlendirici etki yapan kuruluşlar arasında saygın bir konum edinmek,
 • Toplumun her kesim ve her yaş grubuna hitap eden geliştirici ve eğitici politikalar geliştirmek ve hayata geçirmek,
 • Üniversite ile genel toplum arasındaki iletişimi ve etkileşimi artırmak amacıyla etkinlikler, programlar ve üniversite tesislerinin ortak kullanmasına artıracak çalışmalar yapmak,
 • Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde sanayiciler ile ihtiyaçları doğrultusunda düzenli toplantılar gerçekleştirilerek AR-GE veya ÜR-GE konularına destek olmak için sahip olduğumuz imkanların etkin tanıtım ve kullanımını sağlamak,
 • Bilim, çevre, spor ve sağlık gibi alanlarında projeler üreterek, konferans ve kültürel aktiviteler düzenleyerek toplumun farklı bilgiler kazanmasında etkin rol almak,
 • Bölgenin Güzel Sanatlar alanındaki potansiyelini kullanarak bu alanda tematik bir üniversite olarak geleceğin sanatçıları ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak,
 • Sanatsal etkinlikler ile ilin ve bölgenin ülkede ve dünyada tanınırlık düzeyine pozitif katkı sağlamak,
 • Üniversite öncesi eğitimi destekleyici çalışmalar yaparak ülke genelinde tüm üniversitelerin akademik bilgi birikimi yüksek öğrenciler tarafından tercih edilmesi ve kontenjanların dolmasına katkı sağlamak,
 • Bilime, Öğretime ve Araştırmaya katkı yapacak kişi ve kuruluşların potansiyelinin üniversitemizdeki bilim insanları ile buluşmasına olanak sağlayacak faaliyetleri desteklemek,
 • Toplumun tüm kesimlerini ülkemizin temel sorunlarından biri olan her türlü terör örgütüne karşı bilinçlendirmek ve tüm bireylerin sosyalleşmesine ve iş olanağı kazanmasına yönelik önlemler almak, sertifika eğitimleri düzenlemek.
 
Temel Değerler
 
 • Katılımcılık ve paylaşımcılık
 • Hayat boyu öğrenme
 • Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık
 • Etik ilkelere bağlılık
 • Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak
 • Ulusal ve uluslararası işbirliği, paydaşlarla güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler
 
Toplumsal Katkı Stratejileri

Batman Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Toplumsal Katkı Kurulu ile yapılan toplantılarla toplumsal katkı faaliyetlerini değerlendirir.
Topluma hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin türü, kapsamı, yöntemi yapılacak planlama ve ihtiyaç analizi ile tespit eder.
Toplumsal katkı faaliyetleri sırasında evrensel değerlere, temel insan, havyan ve çevre haklarına, etik kurallara, bireyler arası farklılıklara, yerel kültür ve değerlere saygı gösterir. Etik veya hukuk kurallarının ihlali durumunda karşılaşılacak yaptırımlar açık şekilde ilan eder.

Toplumsal Katkı Hedefler

Batman Üniversitesi kalite politikası doğrultusunda topluma katkı ve fayda üretecek aşağıdaki hedefler ölçülebilir parametreler ışığında belirlenmiştir:
 • Kurum içi ve kurum dışı paydaşların bir araya getirilmesi ile bir akademik yıl içerisinde en az beş sosyal sorumluluk projesi düzenlemek,
 • Yerel, ulusal veya uluslararası ölçekte bir akademik yıl içerisinde en az beş sosyal yaşam, sanatsal ve kültürel aktiviteye katkıda bulunmak,
 • Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte antik kentlerin, tarihi binaların korunması, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi ile toplumsal farkındalığı arttırarak doğal ve kültürel mirasın korunmasını sağlamak,
 • Milli Eğitim Kurumlarında eğitim gören öğrencilere yönelik her fakülte ve yüksekokulunca bir akademik yıl içerisinde en az bir meslek tanıtım seminerleri düzenlemek,
 • İlimiz ve bölgemizin ağaçlandırma çalışmalarına bir yılda en az 3.000 fidan ekimi ile katılım sağlamak,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının öneminin anlaşılması ve öğrencilerimiz tarafından benimsenmesini sağlamak,
 • Dış paydaşlar ile ortak projeler geliştirmek ve kamu yararını ilgilendiren konularda danışmanlık vermek yoluyla Üniversitenin bilgi birikimini yerel yönetimlerin ve kamunun faydasına sunmak.