Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu
YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE ALT KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Mustafa Nuri TÜRKMEN Başkan
Doç. Dr. Kazım KILINÇ Üye
Doç. Dr. Muzaffer BİMAY Üye
Doç. Dr. Onur OĞUZ Üye
Doç. Dr. Osman YILMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ferit EROL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ŞEKER Üye
Ahmet Şükrü RAMAZANOĞLU Üye