Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu
EĞİTİM ve ÖĞRETİM KALİTE ALT KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Ferhat KORKMAZ Başkan
Prof. Dr. Mehmet Emin DENİZ Üye
Doç. Dr. Mücahit ÇAYIN Üye
Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL Üye
Doç. Dr. Ümit DİLEKÇİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hazal Ceylan ÖZTÜRKER DEMİR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özgül KAHRAMAN Üye
Ahmet AYDIN Üye